LĨNH VỰC KINH DOANH

KHÁCH HÀNG CHÍNH I

Ajinomoto
Ginza
Rohto
Châteraise
Fujiya
Musashino
N
Sanyo
Best Food
Nestle
Ngon
GN
Tho Phat
Phuc An Bakery
Bao Long
Minh Hao
Tan Hue Vien
Nhat Thong
Con Bo Cuoi
Passio
Gival
Richy
Pham Nghia
Yakult

KHÁCH HÀNG CHÍNH II

Takazono
Client 1
Tanaka
Sanyu
Takaza Belmont
SMC
Belmont
Rheon

ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ