MÁY CHẢO XÀO

Image

Máy chảo xào hơi Reokeader KHα

Image

Lý tưởng cho các nguyên liệu có độ sệt cao,
dễ cháy khét và khó hòa tan!

Image