MÁY CHIẾT RÓT

Image

Máy chiết rót định lượng M-61

Image

Máy có độ chính xác cao cho chiết rót định lượng dạng lỏng & sệt!

Image