SẢN PHẨM

Linh kiện gia công chính xác

Hiện tại, đối với sản phẩm gia công cơ khí, chúng tôi thực hiện gia công ngoài bởi đối tác là các công ty bản xứ của Việt Nam. Đối với trường hợp gia công ngoài, chúng tôi luôn trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật và quản lý chặt chẽ từ quy trình sản xuất cho đến chất lượng sản phẩm, sản phẩm đa dạng khác nhau.

Chính nhờ hệ thống đối tác này mà chúng tôi có thể đáp ứng cùng lúc nhiều đơn.

LIÊN HỆ