SẢN PHẨM

Linh kiện tấm

Ý thức được trang thiết bị có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm, nên chúng tôi quyết định đầu tư 100% thiết bị hiện đại của Nhật Bản.

Thực hiện công đoạn cắt phôi bằng máy cắt laser LCG 3015 AJII cho độ chính xác cực cao và đẹp mắt.

Thực hiện công đoạn chấn gấp phôi sau khi cắt laser bằng máy chấn AMADA HD-1703NT cho sản phẩm chính xác từng độ ở các gốc cạnh.

LIÊN HỆ